Jesteś tutaj:

Kategoria: Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

Informacje podstawowe

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:
• Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
• Zjawiska przemocy w rodzinie.
• Problemów pijących nastolatków.
• Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.
Do podstawowych zadań konsultanta należy:
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
• Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
• Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
• Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
• Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych mieści się przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

PUNKT KONSULTACYJNY

Czynny w IV Poniedziałki danego miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30

tel. 797 255 946

I Poniedziałek – Pracownicy socjalni
II Poniedziałek – policjant i pracownik socjalny
III Poniedziałek  – Pracownicy socjalni
IV Poniedziałek – prawnik i pracownik socjalny

Do góry