Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Aktualne druki wniosków i dokumentów do pobrania n okres zasiłkowy 2021/2022

Załączniki do pobrania

Dokumenty do pobrania – świadczenia rodzinne

Dokumenty do pobrania – becikowe

Zasiłek rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY

Formy pomocy:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
  2. świadczenia opiekuńcze: w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne;
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  4. świadczenie rodzicielskie.

Więcej „Zasiłek rodzinny”

Do góry