Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przebudowa części istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w obrębie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego oraz malowanie elewacji budynku.
Szczegóły w załączeniu poniżej.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnychi Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie
RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowosocjoterapeutycznej.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki do pobrania

Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych

W ramach realizowanych zajęć dla dzieci w świetlicy przewidziane są wyjazdy do różnych ciekawych miejsc. Pierwszy wyjazd plenerowy w ramach zajęć plastycznych i fotograficznych odbył się 08.09.2018 r. do zamku w Chęcinach. Dzieci uczestniczące w warsztatach były bardzo zadowolone, a i pogoda dopisała.

 

 

 

 

Więcej „Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych”

Załączniki do pobrania

Do góry