Jesteś tutaj:

Kategoria: Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – Gmina Sędziszów

Zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrz Sędziszowa wprowadziła program pod nazwą „Karta Dużej Rodziny” w którym uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Sędziszów, składające się z rodziców (opiekunów) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Warunkiem otrzymania gminnej Karty jest złożenie przez uprawnionego członka rodziny, opiekuna prawnego, osobę prowadzącą pieczę zastępczą wniosku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu ofert usługowych oferowanych przez gminę czy też inne podmioty z terenu gminy a także przez prywatnych przedsiębiorców.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy poprzez zaproponowanie swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla posiadaczy gminnej Karty Dużej Rodziny. Potwierdzeniem przystąpienia do Programu będzie podpisanie porozumienia w którym określone będą warunki współpracy.

Szczegółowe informacje na temat Sędziszowskiego Programu Karty Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie MGOPS w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, tel. 41/38 12 169 w. 1 oraz na stronie internetowej www.mgopssedziszow.pl i www.sedziszow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Do góry