Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2018

Pomoc Prawna

PUNK NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
OD 01.09.2018 r.
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W SĘDZISZOWIE

DNI I GODZINY OTWARCIA
Pon. – Piątek godz 9.00 – 13.00

INFORMACJA

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
od września 2018r. przyjmowane będą
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
41 38 11 184
41 38 12 169

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na Wyjazdy warsztatowe, wycieczki jednodniowe, wypoczynek letni i zimowiska

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów warsztatowych,wycieczek jednodniowych,
wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2018-2020 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
Zamówienie realizowane jest w podziale na 2 części:
część I Wyjazdy warsztatowe, wycieczki jednodniowe,
część II Wypoczynek letni i zimowiska

Załączniki do pobrania

Do góry