Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2018

Kampania Biała Wstążka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że w ramach kampanii „Białej Wstążki – 2018” w dniu 4 grudnia 2018 r. zaplanował dyżury: psychologa w godzinach 8:00-10:00; policjanta w godzinach 10:00-11.00 oraz pracowników socjalnych w godzinach 11.00-13.00.

Biała Wstążka - konkurs - plakat

Załączniki do pobrania

Apel – mrozy

Widzisz-Reaguj-Zadzwoń-997-112-986Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz informowanie o takich sytuacjach pracowników tutejszego Ośrodka oraz policję.
Na okres zimy zdecydowana większość z nas jest odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, biedę czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne.

Nasza pomoc i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, chore czy też nietrzeźwe. Zainteresujmy się sąsiadem.
To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt, kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.
Prosimy o przekazywanie informacji o miejscach w których przebywają osoby potrzebujące lub bezdomne do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie adres ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. 41 – 38 12 169, tel. 41 38 11 184.
Wykaz bezpłatnych infolinii dla bezdomnych (https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-bezplatnych-infolinii-dla-bezdomnych Link otwiera się w nowym oknie) w których można uzyskać informacje na temat najbliższego schroniska, podobnie jak wykaz placówek, zapewniających wsparcie osobom bezdomnym (https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/wykaz-placowek-zapewniajacych-wsparcie-osobom-bezdomnym Link otwiera się w nowym oknie) we wszystkich województwach, znajduje się na stronie internetowej ministerstwa rodziny.

Załączniki do pobrania

Numery telefonów do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Aktualne numery telefonów do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Adres : ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów
e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

epuap: /mgopssedziszow1/SkrytkaESP

Tel. 41/38 12 169

Tel. 41/38 11 184

Tel. 797 255 946

Dział/rejon Numer wewnętrzny
Pracownicy socjalni

 

1
rejon I i II      (K. Konieczna /A. Trzcionka)  w. 1

rejon III i IV   (B. Grabek/B. Soboń)    w.2

rejon V i VI    (I. Hudyka/L .Pakos)      w.3

Świadczenia rodzinne 2
Fundusz alimentacyjny 3
Kierownik 4
Księgowość 5

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

III Powiatowa Kampania „Pomarańczowej Wstążki”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że włącza się do III Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki”. W związku z przypadającym na dzień 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży zostały zaplanowane dyżury pracowników socjalnych w godzinach 9-12 oraz w godzinach popołudniowych 15:30- 18:30 dyżur psychologa i policjanta.

Załączniki do pobrania

Do góry