Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2018

Nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć

Nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Sędziszowie dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-18 lat) i warsztatów dla rodzin w okresie od września 2018 r. do maja 2020 r.

Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Sędziszowie dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-18 lat) i warsztatów dla rodzin w okresie od września 2018 r. do maja 2020 r.

Załączniki do pobrania

Informacja – Dobry Start

dobry-startMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Więcej „Informacja – Dobry Start”

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że realizuje w partnerstwie Projekt pn.
Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020
Europejski Fundusz Społeczny

Priorytet IX – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Okres realizacji projektu 1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2020 r.

Głównym celem projektu jest poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny.
Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna przewidziana jest dla 30 podopiecznych – dzieci i młodzieży – mieszkańców gminy Sędziszów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich w wieku od 7 do 18 lat.

W ramach Projektu realizowanego przez MGOPS w Sędziszowie prowadzone będą:

Warsztaty wspierające Rodziców, opiekunów prawnych lub innych dorosłych członków rodziny w formie cyklicznych ,,Spotkań przy herbatce” z poczęstunkiem, w tym:

• warsztaty „Smacznie i zdrowo” – prowadzone przez dietetyka – 19 spotkań w trakcie Projektu.
Tematyka: zasady zdrowego żywienia, wpływ diety na zdrowie i rozwój dziecka

• warsztaty z terapeutą „Jak rozpoznać problem – zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży” – 3 spotkania w trakcie Projektu

• warsztaty z pedagogiem – 4 spotkania w trakcie Projektu
Problematyka spotkań: rola rozmowy w rodzinie, kształtowanie umiejętności komunikacji z najbliższymi, stawianie granic, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, zabawa z dzieckiem.

• warsztaty z informatykiem „Internet – korzyści i zagrożenia” – 2 spotkania w trakcie Projektu

• warsztaty z lekarzem – „Dziecko chore w rodzinie” – 2 spotkania w trakcie Projektu
Problematyka: jak rozpoznać chorobę dziecka, jakich sygnałów nie wolno lekceważyć, jak dbać o chore dziecko, jak zapobiegać chorobom zakaźnym.

• piknik rodzinny – wycieczka dla rodzin/ Ciuchcią Ponidzie do Pińczowa i Ogrodu na Rozstajach w Młodzawach
Termin: czerwiec 2019 r.

• wycieczka dla rodzin do kopalni soli i Osady Oraczy w Bochni – zwiedzanie kopalni, wizyta w parku archeologicznym
Termin: maj 2020 r.

Formy wsparcia dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej:
realizowane będą w okresie: wrzesień 2018 r. – maj 2020 r.

Zajęcia specjalistyczne:
• zajęcia logopedyczne – profilaktyka, diagnozowanie oraz terapia wad i zaburzeń mowy
• zajęcia oligofrenopedagogiczne – działania edukacyjno-terapeutyczne skierowane do dzieci przejawiających trudności w uczeniu się, doskonalenie technik uczenia się
• zajęcia socjoterapeutyczne – rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
• zajęcia – z profilaktyki społecznej

Zajęcia edukacyjno – wrównawcze:
• zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z języka angielskiego i języka niemieckiego
• zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z matematyki

Zajęcia rozwijające zainteresowania podopiecznych:
• zajęcia komputerowo – informatyczne
• zajęcia plastyczne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
• zajęcia fotograficzne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
• zajęcia przyrodniczo – poznawcze „Szkiełko i oko”, w tym zajęcia w Centrum Nauki w Podzamczu i wycieczka do obserwatorium astronomicznego w Chorzowie
• zajęcia z dietetykiem „Smacznie i zdrowo”
• zajęcia muzyczno – ruchowe
• zajęcia teatralne, w tym spektakle i warsztaty w teatrze „Kubuś” w Kielcach

Wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – zatrudnienie 2 Asystentów Rodziny.
Udział we wszystkich formach zajęć jest bezpłatny.

Nabór dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Dobry Start – informacja

dobry-start

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
„Dobry Start” na okres zasiłkowy (2018/2019)
przyjmowane będą
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godz. 7.30-17.00
czwartek
w godz. 7.30-15.30
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
„Dobry start” są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard.Wyszyńskiego 4

INFORMACJA  TELEFONICZNA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

Więcej „Dobry Start – informacja”

„Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”

„Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”

 

INFORMACJA – rower rehabilitacyjny

24_cale_1Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż dzięki współpracy nawiązanej przez Pana Władysława Zimny z Polskim Czerwonym Krzyżem istnieje możliwość bezpłatnego pozyskania trójkołowego roweru rehabilitacyjnego.
Rower ten może służyć w celach rehabilitacyjnych oraz jako środek transportu dla osoby ze schorzeniami ruchowymi, z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem. Jest on w pełni wyposażony, posiada atesty, dopuszczenie do ruchu itp.

Osoby zainteresowane taką formą pomocy prosimy o zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie z następującymi dokumentami:
• wniosek/podanie z uzasadnieniem potrzeby posiadania roweru rehabilitacyjnego
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów lub pod nr telefon: (41) 38-12-169

Załączniki do pobrania

Do góry