Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2017

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

Więcej „Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017”

Załączniki do pobrania

Konkurs – Biała wstążka 2017 r.

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Konkurs poświęcony jest tematyce dotyczącej problemu przemocy wobec kobiet.
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Sędziszów.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką. Prace należy składać u pedagogów szkolnych lub składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka 2017”. Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2017r. godz.15.00.

 

Załączniki do pobrania

Do góry