Jesteś tutaj:

Miesiąc: listopad 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w ramach Kampanii „Biała Wstążka” organizuje dyżury specjalistów

logobialawstazkaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” organizuje dla mieszkańców gminy Sędziszów pomoc w formie bezpłatnych porad specjalistów, którzy będą prowadzić dyżury informacyjno-wspierające z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 4 grudnia 2017r.:

1) godz. 13.00 -14.00 dyżur policjanta
2) godz. 14.00 – 15.30 dyżur psychologa
3) godz. 15.30-18.30 dyżur pracowników socjalnych

Dyżur będzie prowadzony w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Załączniki do pobrania

Informacja o podpisaniu porozumień z Partnerami dotyczących Sędziszowskiej Karty Seniora 60+

Seniorzy_grafikaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że podpisał 13 porozumień z Partnerami którzy zdecydowali się przystąpić do Programu dając ulgi/rabaty na swoje usługi/produkty dla Seniorów z terenu naszej Gminy.
Partnerom serdecznie dziękujemy za aktywne zaangażowanie się w realizację Programu. Jednocześnie zapraszamy do włączenia się do akcji Sędziszowska Karta Seniora 60+ kolejne podmioty i instytucje.

 

 

 

 

 

 

Więcej „Informacja o podpisaniu porozumień z Partnerami dotyczących Sędziszowskiej Karty Seniora 60+”

Spotkanie – Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia

logo_FEPR-UE

Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia

Jesteś osobą bezrobotną i poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy?
Zastanawiasz się co ma do zaoferowania ekonomia społeczna?
A może…
Działasz w lokalnej organizacji pozarządowej chcącej rozpocząć działalność gospodarczą?

Więcej „Spotkanie – Ekonomia Społeczna: wsparcie finansowe, doradztwo, szkolenia”

Załączniki do pobrania

Jesteś mieszkańcem Sędziszowa?

Seniorzy_grafikaJesteś mieszkańcem Gminy Sędziszów? Masz ukończony 60 rok życia? Ten Program jest dla Ciebie!

Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia Seniorów – to główny cel wprowadzenia Sędziszowskiej Karty Seniora. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z przygotowanego pakietu ulg i rabatów. Program „Gminna Karta Seniora 60+” jako element polityki społecznej realizowanej przez samorząd jest adresowany do mieszkańców gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 lat. W naszej gminie obecnie mamy 3 236 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Seniorzy stanowią ważną i coraz większą część społeczeństwa. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej i funkcjonowania dobrych praktyk, które pozwoliłyby zachować Seniorom sprawność fizyczną, psychiczną i intelektualną.
Program zakłada włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji Seniorów naszej gminy.

 

Więcej „Jesteś mieszkańcem Sędziszowa?”

Karta Dużej Rodziny – Gmina Sędziszów

Zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrz Sędziszowa wprowadziła program pod nazwą „Karta Dużej Rodziny” w którym uczestniczyć będą rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Gminy Sędziszów, składające się z rodziców (opiekunów) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole lub szkole wyższej. Warunkiem otrzymania gminnej Karty jest złożenie przez uprawnionego członka rodziny, opiekuna prawnego, osobę prowadzącą pieczę zastępczą wniosku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu ofert usługowych oferowanych przez gminę czy też inne podmioty z terenu gminy a także przez prywatnych przedsiębiorców.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy poprzez zaproponowanie swoich usług i produktów z ulgą lub zwolnieniem dla posiadaczy gminnej Karty Dużej Rodziny. Potwierdzeniem przystąpienia do Programu będzie podpisanie porozumienia w którym określone będą warunki współpracy.

Szczegółowe informacje na temat Sędziszowskiego Programu Karty Dużej Rodziny można uzyskać w siedzibie MGOPS w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, tel. 41/38 12 169 w. 1 oraz na stronie internetowej www.mgopssedziszow.pl i www.sedziszow.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Do góry