Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie - Strona główna

Informacje

Dodatek Osłonowy

Artykuły

 • Dodatek węgłowy

  Dodatek węglowy informacja

   

  W związku z wejściem w życie dnia 12 .08.2022 r., ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, iż wnioski o wypłatę powyższego dodatku można składać w terminie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Sędziszowie

  ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów.

  Czytaj Więcej o: Dodatek węgłowy
 • Informacja dotycząca wypłaty 40 zł dla osób przyjmujących obywateli z Ukrainy.

  Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.


  Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

  Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

  Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
  30 kwietnia 2022 r.

  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf  Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

  Czytaj Więcej o: Informacja dotycząca wypłaty 40 zł dla osób przyjmujących obywateli z Ukrainy.
 • Diagnoza społeczna - Gmina Sędziszów: zaproszenie do udziału w ankiecie

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Sędziszów,

  Zapraszam do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie prowadzonej z ramienia Gminy Sędziszów.

  Celem tych badań jest pogłębienie wiedzy o zagadnieniach społecznych, zdrowotnych czy materialnych, przemocy i uzależnieniach.

  Pozyskane wyniki ankiet pomogą w ulepszeniu działań instytucji Gminy Sędziszów na rzecz Państwa Społeczności.

  Określone zostaną priorytety i sposoby rozwiązywania zidentyfikowanych kwestii.

  Osobą prowadzącą nadzór nad badaniami jest Pani Grażyna Błońska, Kierownik MGOPS w Sędziszowie. W załączeniu – upoważnienie udzielone nam do prowadzenia ankiety.

   

  Udział w badaniach jest:

  a)      całkowicie dobrowolny

  b)      całkowicie anonimowy (po kliknięciu ostatniej odpowiedzi lub okienka „wyślij” Państwa odpowiedzi wpadają do zbiorowej bazy dla całej Gminy, nie mamy możliwości odtworzenia pojedynczej ankiety i sprawdzenia skąd została wysłana)

   

  Zapraszam do uzupełnienia ankiety dostępnej pod poniższym linkiem oraz do „podania dalej” tej wiadomości.

  (jeśli system poprosi o podanie hasła, będzie to słowo: badania)

  http://badania.corigo.pl/ankieta/757492/sedziszow-swietokrzyski-2022-badania-mieszkancy-diagnoza.html

   

  Im więcej z Państwa udzieli odpowiedzi w badaniu, tym bardziej jego wyniki będą reprezentatywne i pomocne dla Gminy Sędziszów w działaniach na rzecz Mieszkańców.

  Czytaj Więcej o: Diagnoza społeczna - Gmina Sędziszów: zaproszenie do udziału w ankiecie
 • Informacja o realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w 2022 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie oraz o terminach dyżurów psychologa i adwokata w miesiącu maju 2022 r.

  INFORMACJA


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Jędrzejowie informuje, że od dnia 28 kwietnia 2022 r. jest realizowany

  POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO–EDUKACYJNY
  DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

  Program jest przeznaczony dla osób stosujących przemoc z terenu wszystkich gmin Powiatu Jędrzejowskiego. Jest on realizowany na terenie naszego powiatu już po raz dziesiąty. Program ma charakter otwarty, tzn., że na zajęcia są przyjmowane nowe osoby przez cały okres jego trwania.

  Zajęcia są realizowane w każdy czwartek od godziny 15:30 do 19:30
  w budynku Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii Krajowej 9
  (sala konferencyjna na III piętrze, pokój nr 312)


  Zajęcia są prowadzone przez terapeutkę – specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas tych zajęć uczestnicy programu mają możliwość zdobycia albo poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy, nauczenia się sposobów jej kontrolowania, jak również zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Uczestnicy programu zdobywają wiedzę na temat rozpoznawania u siebie zachowań, które są zachowaniami przemocowymi. Ponadto, dowiadują się jakie konsekwencje stosowania przez nich przemocy ponoszą ich rodziny, zwłaszcza dzieci, a także jakie czekają ich samych konsekwencje prawne, jeśli nadal będą trwali w sytuacji stosowania przemocy.

  Uczestnicy są również informowani o możliwościach i miejscach skorzystania z dalszych działań terapeutycznych, kontynuowania pracy nad zmianą swojego zachowania.
  Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie prosimy o zgłoszenie się do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod numerem telefonu ( 41 ) 3863600, pod którym można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat realizowanego programu.


  Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
  mgr Tomasz Kowalski

   

  INFORMACJA


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego realizowane są:

  BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW:
  PSYCHOLOGA i ADWOKATA


  W ramach bezpłatnych dyżurów specjaliści: psycholog i adwokat udzielają bezpłatnych porad osobom doznającym przemocy, pokrzywdzonym lub zagrożonym przestępstwem, którzy są mieszkańcami naszego powiatu.
  Dyżury w/w specjalistów są realizowane: w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B oraz w budynku Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3.
  Poniżej zamieszczamy grafik dyżurów specjalistów w miesiącu maju 2022 r.:
  - 19 maja 2022 r. (czwartek) - dyżur psychologa w godz. 16:00 – 18:00 - w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie
  - 30 maja 2022 r. ( poniedziałek ) - dyżur adwokata w godz. 16:00 – 18:00 - w budynku OW „Caritas” w Jędrzejowie
  Osoby zainteresowane bezpłatnymi poradami w/w specjalistów oraz dodatkowo poradami specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalisty pracy z rodziną oraz pracownika socjalnego prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 41 3863600, bezpośrednio w siedzibie PCPR-u w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B albo do gminnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.
  Ponadto, informacje o dyżurach specjalistów w poszczególnych miesiącach dostępne są również w postaci ogłoszeń: w siedzibie PCPR-u, w budynkach Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul 11-go Listopada 83 i przy ul. Armii Krajowej 9, w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie oraz w każdym miejsko-gminnym i gminnym ośrodku pomocy społecznej, a także zamieszczane są na stronie powiatu www.powiat.pl, na stronie pcpru pcpr.jedrzejow.pl i w prasie lokalnej.

  Dyrektor PCPR w Jędrzejowie
  mgr Tomasz Kowalski

  Czytaj Więcej o: Informacja o realizacji Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w 2022 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie oraz o terminach dyżurów psychologa i adwokata w miesiącu maju 2022 r.
 • Rekrutacja do projektu „REAKTYWACJA”

  Szanowni Państwo,

  W związku z planowaną rekrutacją do projektu „REAKTYWACJA” w dniach: 7 kwietnia 2022 r – 27 kwietnia 2022 r. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnianie informacji o realizacji projektu i trwającym naborze.

  W załączeniu przesyłamy pismo w przedmiotowej sprawie oraz przykładową informację na stronę internetową.

  Jednocześnie informujemy, iż w ramach akcji promocyjnej informacja o projekcie została przesłana również do Gminnego/Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  Projekt pn. „REAKTYWACJA” realizowany jest na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPSW.10.02.01-26-0049/21-00

  W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr telefonu:  41 34 32 910, 797 590 974, osoby do kontaktu: Monika Dorosz, Barbara Kułaga.

  Z poważaniem,

  Zespół projektu „REAKTYWACJA”

  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

  Ul. Studencka 1, 25-401, Kielce

  Tel. 41 343 29 10, 797 590 974

  e-mail: reaktywcja@it.kielce.pl

  www.it.kielce.pl (zakładka Projekty)

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja do projektu „REAKTYWACJA”
 • Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł.

  Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
  Czytaj Więcej o: Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022