Jesteś tutaj:

Miesiąc: październik 2019

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Sędziszów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sędziszowie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

  • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta
  • posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ozgłaszanie się na Asystentów.

 

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października 2019r. w siedzibie MGOPS w Sędziszowie,      ul. Wyszyńskiego 4, pod nr telefonu: 41- 38 12 169 lub na adres e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 Powyższy termin nie jest jednak ostateczny i w każdej chwili można zgłosić chęć przystąpienia do Programu.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 41- 38 12 169

 

Marlena Baran

Kierownik Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

 

Do góry