Jesteś tutaj:

Kategoria: Szukasz pomocy?

Szukasz pomocy?

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Dyżury: trzy pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od 1530 do 1830
1 poniedziałek miesiąca- psycholog
2 poniedziałek miesiąca -policjant i pracownik socjalny
3 poniedziałek miesiąca -pracownicy socjalni
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Klub Abstynentów „PROMYK”

czynny: w każdy czwartek w godzinach od 1630 do 1930
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Gabinet Psychologiczno- Socjologiczny

czynny: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 730 do 1130
czwartek w godzinach od 1600 do 2000
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Telefoniczna Poradnia Prawna i Psychologiczna dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

czynna: dni powszednie w godzinach od 1200 do1800
soboty i niedziele w godzinach od 1000-1600
kontakt: tel. 22 668-70-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
czynne: dni powszednie w godzinach od 730 do 1530
Adres : Jędrzejów ul. Okrzei 49B ( parter)
kontakt: tel. 41 386-36-00

Komisariat Policji w Sędziszowie
Adres: ul. Dworcowa 17, 28-340 Sędziszów
kontakt: tel. 41 38 11 007

Telefony Interwencyjne:
1) Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tel. 801-120- 002
2) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia,
tel. 22 668 70 00
3) Poradnia e-mailowa – adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
4) Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 41 368 18 74
5) Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka, tel. 0 800 12 12 12
6) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111
7) Telefoniczna poradnia prawna, tel. 22 666 28 50

Do góry