Jesteś tutaj:

Kategoria: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych

W ramach realizowanych zajęć dla dzieci w świetlicy przewidziane są wyjazdy do różnych ciekawych miejsc. Pierwszy wyjazd plenerowy w ramach zajęć plastycznych i fotograficznych odbył się 08.09.2018 r. do zamku w Chęcinach. Dzieci uczestniczące w warsztatach były bardzo zadowolone, a i pogoda dopisała.

 

 

 

 

Więcej „Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych”

Załączniki do pobrania

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

Więcej „Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017”

Załączniki do pobrania

Do góry