Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informacje

Dodatek Osłonowy

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Artykuły

 • Program AOON

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

   

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 173 341,00 zł.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

  Program ma zapewniać możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne
  z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu
  w życiu społecznym.

  Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

   

  Liczba godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi około 30 godzin miesięcznie
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wynosi około 30 godzin miesięcznie.

  Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

  Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

  - osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4,oraz pod numerem telefonu 41 38 12 169, 797 255 946.

  Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
  4. Oświadczenie Uczestnika.

  Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

  Czytaj Więcej o: Program AOON
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 105 500,00 zł.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  Czytaj Więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022