Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie - Opieka wytchnieniowa

Informacje

Dodatek Osłonowy

Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego i otrzymał dofinansowanie w wysokości 19 200,00 zł.

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługa opiekuna w programie „Opieka wytchnieniowa” ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich                      w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

Uczestnik Programu za usługi opiekuna nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                               w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 - oraz pod numerem telefonu 41 38 12 169, 797 255 946.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
  4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  5. Oświadczenie Uczestnika.

 

Treść Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Pliki do pobrania