Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie - Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

Informacje

Dodatek Osłonowy

Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

INFORMACJA

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że zakończył realizację działań w ramach Projektu partnerskiego pn.

Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Europejski Fundusz Społeczny

 

Priorytet IX – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie  9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r. wsparciem zostało objętych 112 osób w tym; 67 osób dorosłych i 45 dzieci w wieku szkolnym

 

Głównym celem projektu było poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny.

 

Do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie uczęszczało 45 dzieci z terenu Gminy Sędziszów w wieku od 7 do 18 lat.

 

W ramach Projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zrealizował cykl 25 warsztatów  wspierających dla rodziców, opiekunów prawnych, dorosłych członków rodzin w formie ,,Spotkań przy herbatce” z poczęstunkiem prowadzonych przez dietetyka, terapeutę ds. uzależnień , pedagoga, informatyka i lekarza.

 

Dla  dzieci i młodzieży w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej realizowane były;

 Zajęcia specjalistyczne:

 • zajęcia logopedyczne – profilaktyka, diagnozowanie oraz terapia wad i zaburzeń mowy
 • zajęcia oligofrenopedagogiczne – działania edukacyjno-terapeutyczne skierowane do dzieci przejawiających trudności w uczeniu się, doskonalenie technik uczenia się
 • zajęcia socjoterapeutyczne – rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych
 • zajęcia z profilaktyki społecznej

 

 Zajęcia edukacyjno – wrównawcze:

 • zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z języka niemieckiego
 • zajęcia eukacyjno – wyrównawcze z matematyki

 

 Zajęcia rozwijające zaintersowania podopiecznych:

 • zajęcia komputerowo – informatyczne
 • zajęcia plastyczne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
 • zajęcia fotograficzne, w tym zajęcia organizowane w plenerze (Chęciny, Ogród na Rozstajach k. Pińczowa)
 • zajęcia przyrodniczo – poznawcze „Szkiełko i oko”, w tym zajęcia w Centrum Nauki w Podzamczu i wycieczka do obserwatorium astronomicznego w Łodzi
 • zajęcia z dietetykiem „Smacznie i zdrowo”
 • zajęcia muzyczno – ruchowe
 • zajęcia teatralne, w tym spektakle i warsztaty w teatrze „Kubuś” w Kielcach

 

Dzieci uczestniczące w projekcie skorzystały również z wyjazdów na kolonie w 2019 roku do  Władysławowa oraz na zimowiska w 2019 r. i 2020 r. do Kościeliska.  Zorganizowany został również piknik rodzinny do Ogrodu na Rozstajach w Młodzawach, w którym uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Atrakcją pikniku był przejazd Ciuchcią Ponidzie z Jędrzejowa do Pińczowa.

 

Udział we wszystkich formach zajęć był bezpłatny.

 

Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wystąpieniem koronawirusem COVID-19 w Polsce od 12 marca 2020 r. do 31.05.2020 r. zawieszone zostały zajęcia w świetlicy dla dzieci, jak i warsztaty dla dorosłych. Wprowadzona została zdalna praca z dziećmi z wykorzystaniem Internetu i telefonów.

Osoby dorosłe mogły korzystać z telefonicznych konsultacji z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym i pracownikami socjalnymi.