Zaproszenie do składania ofert – usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie

2021-01-04 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-04 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

 

Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie i kandydatów do pracy w latach 2021-2022