Wspieraj Seniora

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19.

W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE: Koszty zakupów pokrywa senior.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów Gminy Sedziszów, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

 

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel.
22 505 11 11.

Twoja prośba zostanie przekazana do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy,
której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Miejsko-Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie
pod nr telefonu 41 3812169 lub 797-255-946 w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

 

!!!! W ramach procedury bezpieczeństwa realizacji usług informujemy, że artykuły będą rozwożone samochodem MGOPS w Sędziszowie z logo

 

Osoba rozwożąca żywność będzie legitymowała się identyfikatorem wydanym przez Kierownika MGOPS w Sędziszowie z imienną pieczątką.