Warsztaty dla dorosłych członków rodzin

W świetlicy prowadzone będą również cykliczne spotkania dla dorosłych, dotyczące uzależnień, zdrowego odżywiania, roli rozmowy w rodzinie, stawiania granic, metod rozwiązywania konfliktów i wielu innych ciekawych zagadnień. Pierwsze spotkanie odbyło się 14 września z terapeutą do spraw uzależnień.