Stop przemocy – kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016

stopprzemocyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie włącza się w kampanię stop przemocy trwającą od 25.11-10.12.2016 r., której celem jest rozpowszechnianie idei „Białej Wstążki” Stop przemocy wobec Kobiet.
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich form stosowania przemocy, w szczególności wobec kobiet.
W tym okresie zachęcamy wszystkich mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy.


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć.

Załączniki do pobrania