Sędzia Anna Maria Wesołowska z wizytą w Sędziszowie

SędziaAMWesołowska02W dniu 24 maja 2017 r. na zaproszenie Burmistrza Sędziszowa i Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sędziszów odwiedziła Sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną , mającą na celu szerzenie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli, znana również z popularnego programu telewizyjnego pt.”Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Wzięła udział w dwóch spotkaniach, o godz. 12.00 spotkała się z gimnazjalistami i licealistami, a po południu z mieszkańcami gminy Sędziszów. Tematem spotkań była: Przemoc wobec dzieci i procedura Niebieskiej Karty oraz przemoc, agresja, cyberprzemoc, zbyt wczesna inicjacja seksualna, grooming i edukacja prawna.

Sędzia Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Upatruje Ona przyczyny tego stanu w zacierających się u młodzieży granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Popierała swoje twierdzenia mnóstwem przykładów zaczerpniętymi z ponad 30 – letniej pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, zbyt wczesna inicjacja seksualna.
Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży, która niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.
Podczas spotkania Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”. Powinny tam znaleźć się podstawowe informacje prawne, z których młodzież mogłaby uzyskać odpowiedź na różne dręczące ją problemy.
Uczniowie mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch, istniała możliwość zadawania pytań na które z chęcią odpowiadała, otrzymania autografu oraz zrobienia z gościem zdjęcia.
Przed spotkaniem z mieszkańcami Pani Sędzia odwiedziła wychowanków świetlicy środowiskowej którzy zadawali dużo interesujących pytań.
Na spotkaniu z mieszkańcami Pani Sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. Uświadamiała, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Pani Anna Maria Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw. Pani Sędzia szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.
Mamy nadzieję, że spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską było bardzo ciekawą i interesującą lekcją, która skłoni nie jedną osobę do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmiany na lepsze, a także otworzy oczy na problemy kogoś w najbliższym otoczeniu.

Załączniki do pobrania