Podsumowanie działalności świetlicy w 2018 r

1 września 2018 r. Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna w Sędziszowie prowadzona przez MGOPS w Sędziszowie rozpoczęła realizację projektu „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH”

Podopieczni świetlicy mogą w ramach Projektu korzystać z różnych form wsparcia, między innymi z prowadzonych przez specjalistów zajęć rozwijających ich zainteresowania, np. plastycznych, fotograficznych czy z warsztatów przyrodniczo-poznawczych ,,Szkiełko i oko”. W projekcie przewidziano przeprowadzenie części zajęć w atrakcyjnych miejscach ziemi świętokrzyskiej.


W 2018 r. dzieci i młodzież ze świetlicy uczestniczyły w plenerze plastycznym i fotograficznym zorganizowanym na terenie zamku w Chęcinach, a także – dwukrotnie – w warsztatach „Szkiełko i oko” w Centrum Nauki w Podzamczu, gdzie poznawały tajemnice absorpcji oraz samodzielnie robiły maść na katar, pastę do zębów i pachnącą sól do kąpieli.
Inne ciekawe propozycje dla podopiecznych świetlicy to zajęcia promujące zdrowy, aktywny styl życia:
– warsztaty z dietetykiem „Smacznie i zdrowo”, podczas których dzieci uczą się podstaw zdrowego odżywiania się, przygotowywania urozmaiconych a jednocześnie smacznych posiłków,
– prowadzone przez instruktora zajęcia muzyczno-ruchowe wdrażające do dbałości o sprawność fizyczną.
21 grudnia 2018 r. odbyło się pierwsze w nowym pomieszczeniu świetlicy spotkanie wigilijne. Była to ważna uroczystość dla wszystkich podopiecznych placówki i osób zaangażowanych w jej tworzenie. Dzieci powitały gości wzruszającym występem poetyckim, wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Kolacja wigilijna w nowej świetlicy upłynęła w bardzo serdecznej atmosferze.