Aktualności

Zaproszenie do składania ofert – Zakup i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek

2021-01-04 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-04 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

 

Zakup i dostawę tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby OPS poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert na”Zakup i dostawę druków na potrzeby OPS poniżej 30 000 euro”

2021-01-04 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-04 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

 

Zaproszenie do składania ofert na”Zakup i dostawę druków na potrzeby OPS poniżej 30 000 euro”

Zaproszenie do składania ofert – usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie

2021-01-04 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-04 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

 

Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie i kandydatów do pracy w latach 2021-2022

Zaproszenie do składania ofert – dostawa opału

2020-12-29 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-29 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Dostawa opału o kaloryczności co najmniej 28 000 kJ/KG dla klientów MGOPS na terenie miasta i gminy Sędziszów poniżej 30000 euro w roku 2021

Zaproszenie do składania ofert – realizacja bezgotówkowej sprzedaży artykułów żywnościowych oraz artykułów chemicznych

2020-12-29 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-29 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Realizacja bezgotówkowej sprzedaży artykułów żywnościowych oraz artykułów chemicznych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie na terenie miasta i gminy Sędziszów

Apel – mrozy

Gmina Sędziszów/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z apelem o wrażliwość i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu osób narażonych na działania niskich temperatur, a wymagających wsparcia oraz informowanie o takich sytuacjach pracowników tutejszego Ośrodka oraz policję.

Na okres zimy zdecydowana większość z nas jest odpowiednio przygotowana. Ale są też tacy, którzy ze względu na wiek, choroby, niepełnosprawność, biedę czy różne sytuacje losowe – nie poradzą sobie ze skutkami mrozów. Są też osoby bezdomne.

 

Nasza pomoc i właściwa reakcja może uratować komuś życie. Zwróćmy uwagę na osoby samotne, chore czy też nietrzeźwe. Zainteresujmy się sąsiadem.

 

To niezwykle ważne, aby w tych dniach i w całym okresie zimowym nikt, kto potrzebuje pomocy nie został pozostawiony sam sobie.

Prosimy o przekazywanie informacji o miejscach, w których przebywają osoby potrzebujące lub bezdomne do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie- adres: ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

 

tel. 41 – 38 12 169 lub 797-255-946

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Widzisz, reaguj, zadzwoń, 997/112/986, pomoc udzielona w porę może uratować życie

Załączniki do pobrania

Biała Wstążka 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie po raz siódmy włączył się w ogólnoświatową kampanię ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”
i obchody ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”.

W ramach VII Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki ” zaplanowaliśmy:

⦁ dyżury telefoniczne pracowników socjalnych i psychologa w dniach 8-10.12.2020 w godz. od 8:00 do 10:00

⦁ objęcie profilaktyką najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tj. przedszkolaków i uczniów klas „0” w formie paczek profilaktycznych

BIAŁA WSTĄŻKA 2020
STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Kampania

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że włącza się do V Powiatowej Kampanii „Pomarańczowej Wstążki”. W związku z przypadającym na dzień 19 listopada Międzynarodowym Dniem Zapobiegania
Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży zostały zaplanowane dyżury pracowników socjalnych w godzinach 9-12.

 

Załączniki do pobrania

Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń udziela Dział Świadczeń Rodzinnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sędziszowie tel. 41 38 12 169 wew. 2 lub 797-255-946

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30

Druk wniosku można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 lub pobrać poniżej:

Do góry