Ogłoszenie – dożywianie osób starszych

DOŻYWIANIE OSÓB STARSZYCH, CHORYCH, SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż  realizuje  Program ,,Posiłek w szkole i w domu”.

Pomoc ta  realizowana jest min. w formie dowozu posiłku osobom dorosłym, niesamodzielnym (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są   w stanie same przygotować sobie  gorącego posiłku.

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby i rodziny, spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe,

(150% obowiązującego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ), tj.

– 792 zł dla osoby w rodzinie,

– 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących

 

Jeśli więc jesteś zainteresowany tą formą pomocy zgłoś się do  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 

email: opssedziszow@poczta.onet.pl

nr telefonu 41 3812169 lub 797-255-946 

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30