Konkurs – Biała wstążka 2017 r.

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Konkurs poświęcony jest tematyce dotyczącej problemu przemocy wobec kobiet.
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Sędziszów.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką. Prace należy składać u pedagogów szkolnych lub składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka 2017”. Termin składania prac upływa z dniem 30 listopada 2017r. godz.15.00.

 

Załączniki do pobrania