Jesteś mieszkańcem Sędziszowa?

Seniorzy_grafikaJesteś mieszkańcem Gminy Sędziszów? Masz ukończony 60 rok życia? Ten Program jest dla Ciebie!

Wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia Seniorów – to główny cel wprowadzenia Sędziszowskiej Karty Seniora. Jej posiadacze będą mogli skorzystać z przygotowanego pakietu ulg i rabatów. Program „Gminna Karta Seniora 60+” jako element polityki społecznej realizowanej przez samorząd jest adresowany do mieszkańców gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 lat. W naszej gminie obecnie mamy 3 236 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Seniorzy stanowią ważną i coraz większą część społeczeństwa. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia odpowiedzialnej polityki senioralnej i funkcjonowania dobrych praktyk, które pozwoliłyby zachować Seniorom sprawność fizyczną, psychiczną i intelektualną.
Program zakłada włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań na rzecz poprawy jakości życia i aktywizacji Seniorów naszej gminy.

 

Jak uzyskać Sędziszowską Kartę Seniora 60+?
Program „Sędziszowska Karta Seniora 60+” daje możliwość preferencyjnego zakupu towarów i usług oraz promuje aktywne spędzanie czasu wolnego.

Cały proces ubiegania się o wydanie karty powinniśmy rozpocząć od pobrania wniosku i złożenia go w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, pok. nr 4. Podczas składania wniosku należy mieć przy sobie dowód osobisty.
Wnioski o wydanie „Sędziszowskiej Karty Seniora 60+” rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia złożenia.

Każdy Sędziszowski Senior otrzyma bezpłatną, imienną kartę, która będzie go uprawniała do korzystania ze zniżek, ulg na terenie naszego miasta. Co ważne, dokument wydawany jest bezterminowo.

Ostatnim elementem procedury jest odbiór „Sędziszowskiej Karty Seniora 60+”, którego dokonujemy osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie.

Jak zostać Partnerem programu?
Może to zrobić każda firma, w każdym momencie. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Firma uczestnicząca w programie udziela ulg i rabatów na swoje produkty/usługi. W zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, dzięki czemu zyskuje wizerunek „Firmy przyjaznej Seniorom”. Wielkość rabatów, rodzaj ulg zależy od podmiotu je udzielającego.

Co powinien zrobić przedsiębiorca, aby przystąpić do programu?
1. zgłosić chęć przystąpienia do Programu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie wypełniając formularz deklaracji w której należy określić zakres proponowanych rabatów, ulg,
2. podpisać porozumienie określające warunki współdziałania.
Karta jest także promocją dla samych partnerów. Liczymy, że ich liczba będzie się zwiększać i wspólnie stworzymy bogatą bazę usług kulturalnych i handlowych dla seniorów.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kard. Wyszyńskiego 4, pok. 4
28-340 Sędziszów
tel. 41/38 12 169 w.2

Wszystkie niezbędne informacje, w tym listę firm i instytucji biorących udział w projekcie można znaleźć w zakładce „Sędziszowska Karta Senior 60+” na stronie www.mgopssedziszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sędziszowie na stronie www.bip.sedziszow.pl