INFORMACJA

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
od września 2018r. przyjmowane będą
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
41 38 11 184
41 38 12 169