Informacja z otwarcia ofert

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wraz z instalacjami i siecią komputerową oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Szczegóły w załączeniu poniżej

Załączniki do pobrania