Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert oraz informacja z otwarcia ofert