Informacja – dodatki mieszkaniowe

Informujemy
że od dnia 1 stycznia 2017 roku
dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
będą realizowane przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie.

Miejsce załatwiania formalności:
MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4
pok. nr 8.