Jesteś tutaj:

Kategoria: Bez kategorii

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a co za tym idzie, możliwością przystąpienia do niego Gminy Sędziszów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sędziszowie, chcąc poznać potrzeby we wskazanym zakresie, zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób, które:

  • posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym o zgłaszanie chęci skorzystania z usług Asystenta
  • posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym ozgłaszanie się na Asystentów.

 

Z uwagi na terminowość złożenia wniosku na środki finansowe zgłoszenia przyjmujemy do dnia 18 października 2019r. w siedzibie MGOPS w Sędziszowie,      ul. Wyszyńskiego 4, pod nr telefonu: 41- 38 12 169 lub na adres e-mail: opssedziszow@poczta.onet.pl

 Powyższy termin nie jest jednak ostateczny i w każdej chwili można zgłosić chęć przystąpienia do Programu.

Więcej na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  w aktualnościach MRPiPS

LINK do strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2019-2020

Wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 41- 38 12 169

 

Marlena Baran

Kierownik Miejsko-Gminnego

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

 

Kampania Biała Wstążka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że w ramach kampanii „Białej Wstążki – 2018” w dniu 4 grudnia 2018 r. zaplanował dyżury: psychologa w godzinach 8:00-10:00; policjanta w godzinach 10:00-11.00 oraz pracowników socjalnych w godzinach 11.00-13.00.

Biała Wstążka - konkurs - plakat

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdów warsztatowych,wycieczek jednodniowych,
wypoczynku letniego oraz zimowisk w latach 2018-2020 dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat.
Zamówienie realizowane jest w podziale na 2 części:
część I Wyjazdy warsztatowe, wycieczki jednodniowe,
część II Wypoczynek letni i zimowiska

Załączniki do pobrania

Kampania „Bezpieczny i Aktywny Senior”

bezpieczny_i_aktywny_seniorMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje o kampanii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Bezpieczny i Aktywny Senior”, której celem jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Ma ona uwrażliwić społeczeństwo na kwestie związane z osobami starszymi.

Zapraszamy do zapoznania się z celami kampanii http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/informator-jak-wybrac-bezpieczna-placowke-calodobowej-opieki/

Załączniki do pobrania

Projekt SPARK – rekrutacja

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU
„SPARK – ŚWIĘTOKRZYSKI PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU KOMPETENCJI”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ.
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO
OSÓB MŁODYCH, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 29 ROK ŻYCIA,
BIERNYCH ZAWODOWO,
NIEUCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIU I KSZTAŁCENIU DZIENNYM,
MIESZKAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE I DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE.

Szczegóły w załączniku.

Załączniki do pobrania

Do góry