Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie – opieka wytchnieniowa

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków do Programu

Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sędziszowie . Tel. 41 38 12 169

do 19 października 2021 roku.

Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Sędziszowie

Z myślą o mieszkańcach Gminy Sędziszów powyżej 60. roku życia powstał Klub Senior+, którego uroczyste otwarcie miało miejsce 29 lipca br.

Klub Senior+ w Sędziszowie powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2020, Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Koszt realizacji zadania wyniósł 311 896,90zł, w tym kwota dofinansowania 148 995,00zł, zaś  środki własne gminy 162 901,90zł.  

  Więcej „Uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Sędziszowie”

Załączniki do pobrania

WIELKIE SERCE NA NAKRĘTKI PRZY MGOPS W SĘDZISZOWIE

„Wiele czyni ten, kto czyni co może.

Najlepszym sposobem na radość

jest wdzięczność i służenie innym”

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie od czterech lat czynnie uczestniczy w akcji zbiórki nakrętek z przeznaczeniem na leczenie dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych. Chcąc zachęcić mieszkańców Gminy Sędziszów do włączenia się we wspaniałą inicjatywę jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi Ośrodek wystąpił z prośbą do Firmy SEFAKO S.A. o wykonanie metalowego pojemnika w kształcie serca, co spotkało się z pozytywnym odzewem firmy.

Serduszko to stanęło przed naszą instytucją przy ul. kard. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie i zachęca mieszkańców naszej gminny do czynnego udziału w tej wspaniałej inicjatywie, której celem jest pomoc potrzebującym i chorym.

Wspólnie zadbajmy o to, by nasze „Nakrętkowe Serduszko” zabiło mocniej. Liczy się każda nakrętka.

W tym miejscu Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie pragnie wyrazić gorące i serdeczne podziękowanie Panu Jackowi Borucińskiemu oraz pracownikom firmy „Sefako” S.A. za wykonanie i nieodpłatne przekazanie metalowego serca.

Dziękujemy za współpracę, życzliwość i empatię.

Gorące podziękowania kierujemy również do firmy PSB Zbierański w Sędziszowie za dostarczenie serduszka do naszego Ośrodka.

Zmiana godzin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Od wtorku, 4 maja 2021r.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od poniedziałku do piątku

 od  7:00 do 15:30

Dla wspólnego bezpieczeństwa raz jeszcze apelujemy o ograniczenie wizyt w tut. ośrodku do spraw wymagających osobistego stawiennictwa.

Zachęcamy również do korzystania z Profilu Zaufanego.

 

Kontakt:

Tel.: (41) 38 12 169,  797 255 946

Email: opssedziszow@poczta.onet.pl

Komunikat

W dniu 2 kwietnia 2021 roku Ośrodek będzie nieczynny.

Ważne! Ekonomia Społeczna otwarty konkurs Sędziszów

Informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r.
z zakresu ekonomii społecznej.

Termin składania ofert upływa 29.03.2021 r.

Prosimy o publikację ogłoszenia o konkursie na Państwa stronach internetowych lub inną formę poinformowania o konkursie zainteresowanych Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na Państwa terenie.

 

Zachęcamy do udziału i upowszechnianiu informacji o konkursie.

 

Wszystkie niezbędne informacje i formularze konkursowe znajdziecie Państwo na naszej stronie:

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

 

oraz pod numerami telefonów: 41 342 11 80, 342 11 40

 

Mirosław Krzysztofek

Inspektor

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Oddział Projektów i Funduszy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. 41 342 11 80

fax 41 344 52 65

al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

www.swietokrzyskie.pro

Informacja – przedłużenie naboru uczestników

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

informuje, że nabór uczestników

do

„Klubu Senior+”

z siedzibą na os. Na Skarpie 8A

tel. 797 648 874

e-mail: klub.senior@mgopssedziszow.pl

zostaje przedłużony do 31. 03. 2021 r.

Ww. termin nie jest ostateczny – rekrutacja do Klubu Senior + jest otwarta. Istnieje możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w dowolnym momencie funkcjonowania placówki, jednak liczba miejsc jest ograniczona (30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie – nabór uczestników

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

ogłasza nabór uczestników do

 „Klubu Senior+”

z siedzibą na os. Na Skarpie 8A

tel. 797 648 874   

e-mail: klub.senior@mgopssedziszow.pl

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Sędziszów w wieku 60 +,
 • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
 • chcesz pomóc sobie i innym

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM „Klubu Senior+”

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących, w tym seniorów,
 • wiele innych zajęć.

Weź udział w rekrutacji!

Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu Senior+ należy:

 • wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami
 • do 8.03.2021r. złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ulicy Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku    w godzinach od 7.30 do 15.30.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i załączniki można pobrać:

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
 • ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie – http://www.mgopssedziszow.pl/

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona (30 osób). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników spełniających powyższe kryteria niż ilość wolnych miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które spełnią wymogi, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

O wynikach rekrutacji poinformujemy telefonicznie lub listownie .

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zajęcia Klubu prowadzone będą zdalnie z wykorzystaniem profilu Klubu na portalu społecznościowym Facebook, aplikakcji do komunikacji internetowej zoom oraz messanger.

Dostęp do pełnej oferty Klubu oraz powrót do zajęć stacjonarnych nastąpi po decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przywracającej pełną działalność placówek w ramach Programu Senior+.

 

Do góry