Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home3/rsajdak/public_html/www.mgopssedziszow.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 303
Administrator – Strona 22 – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Punkt konsultacyjny

Informacje podstawowe

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia od alkoholu oraz osobom im najbliższym. Obecnie rola punktu konsultacyjnego stała się bardziej interdyscyplinarna i polega na zdiagnozowaniu problemów całej rodziny i zaplanowaniu pomocy dla wszystkich jej członków (dorosłych i dzieci). Dotyczy to takich problemów jak:
• Picia szkodliwego, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej.
• Zjawiska przemocy w rodzinie.
• Problemów pijących nastolatków.
• Bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa.
Do podstawowych zadań konsultanta należy:
• Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
• Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia.
• Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
• Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
• Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
• Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych mieści się przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4.
Dyżury w punkcie konsultacyjnym w trzy pierwsze poniedziałki miesiąca
w godzinach od 15:30 do 18:30

PLAN DYŻURÓW PUNKTU KONSULTACYJNEGO
1 poniedziałek miesiąca- psycholog
2 poniedziałek miesiąca -policjant i pracownik socjalny
3 poniedziałek miesiąca -pracownicy socjalni

Dokumenty do pobrania – becikowe

Informacje podstawowe

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.
Więcej „Informacje podstawowe”

Informacje podstawowe – FA

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Więcej „Informacje podstawowe – FA”

Dokumenty do pobrania – FA

Dokumenty do pobrania

Więcej „Dokumenty do pobrania – FA”

Do góry