ANKIETA DLA SENIORÓW 60+

Drodzy Mieszkańcy Gminy Sędziszów,

zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, która pozwoli zdiagnozować problemy, oczekiwania i potrzeby osób starszych. Badanie to również jest przeprowadzane w związku z planowanym otwarciem Klubu Seniora dla osób starszych będących mieszkańcami Gminy Sędziszów w wieku 60+ w ramach realizacji rządowego programu „Senior+” organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Niniejsza ankieta ma charakter poglądowy. O wypełnienie ankiety prosimy wyłącznie mieszkańców Gminy Sędziszów, którzy ukończyli 60 rok życia.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć w terminie do dnia 27 listopada 2020 roku:

a) osobiście do Urzędu Gminy lub Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie

b) przesłać na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

c) wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: opssedziszow@poczta.onet.pl

Załączniki do pobrania