Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2018

Nabór na stanowisko: Sprzątaczka

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

ogłasza nabór na stanowisko:

Sprzątaczka

Ilość etatów: 1/2
Wymiar: 20 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przebudowa części budynku użyteczności publicznej na potrzeby świetlicy wraz z instalacjami i siecią komputerową oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Szczegóły w załączeniu poniżej

Załączniki do pobrania

500+ informacje, dokumenty – 2018r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465) Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2017r. Poz.1257 z późn.zm.).

Więcej „500+ informacje, dokumenty – 2018r.”

Zaproszenie do składania ofert na Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Dodano: Informacje dla wykonawców

 

Zaproszenie do składania ofert na Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: Sprostowanie

Załączniki do pobrania

Rodzina 500+ – informacja

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
przyjmowane są
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

Do góry