Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, iż wydaje zaświadczenia dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (np. na realizację programu w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”).

Zaświadczenia wydawane będą w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkowych informacji dotyczących uzyskania zaświadczeń udziela Dział Świadczeń Rodzinnych

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Sędziszowie tel. 41 38 12 169 wew. 2 lub 797-255-946

w dniach: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7.30-15.30

Druk wniosku można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 lub pobrać poniżej: