Zaproszenie do składania ofert – realizacja bezgotówkowej sprzedaży artykułów żywnościowych oraz artykułów chemicznych

2020-12-29 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-29 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Realizacja bezgotówkowej sprzedaży artykułów żywnościowych oraz artykułów chemicznych dla osób korzystających z pomocy społecznej przyznawanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie na terenie miasta i gminy Sędziszów