Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego do celów świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego – składanie ofert do 17.05.2018 r. do godz. 10.00