Zaproszenie do składania ofert – dostawa opału

2020-12-29 – Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-29 – Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Dostawa opału o kaloryczności co najmniej 28 000 kJ/KG dla klientów MGOPS na terenie miasta i gminy Sędziszów poniżej 30000 euro w roku 2021