Aktualności

Dyżury specjalistów w ramach Zespołu Interwencyjnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje Uczestników projektu pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, że w siedzibie naszego ośrodka w wyznaczonych terminach pełnią dyżury specjaliści w ramach Zespołu Interwencyjnego. Można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

Załączniki do pobrania

Wyjazd do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu

Zajęcia „Szkiełko i oko” w Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu.

Wielkim zainteresowaniem dzieci cieszyły się wystawy multimedialno – mechatroniczne: „Człowiek – niezwykła maszyna” i „Człowiek – trybik w machinie przyrody”, a także ekspozycja zewnętrzna, czyli tereny zielone otaczające budynek Centrum, w które wkomponowane zostały atrakcyjne eksponaty naukowe.

W ramach zajęć w bogato wyposażonym laboratorium przeprowadzone zostały warsztaty „Pochłaniasz mnie bez reszty – sorbcyjność”.

Więcej „Wyjazd do Centrum Nauki Leonarda da Vinci w Podzamczu”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przebudowa części istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w obrębie pomieszczenia sanitarnego i socjalnego oraz malowanie elewacji budynku.
Szczegóły w załączeniu poniżej.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnychi Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie
RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sędziszowie zwraca się z zaproszeniem do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć plastycznych na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowosocjoterapeutycznej.
Szczegóły w załączniku.

Załączniki do pobrania

Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych

W ramach realizowanych zajęć dla dzieci w świetlicy przewidziane są wyjazdy do różnych ciekawych miejsc. Pierwszy wyjazd plenerowy w ramach zajęć plastycznych i fotograficznych odbył się 08.09.2018 r. do zamku w Chęcinach. Dzieci uczestniczące w warsztatach były bardzo zadowolone, a i pogoda dopisała.

 

 

 

 

Więcej „Pierwszy wyjazd plenerowy do Chęcin w ramach zajęć plastycznych”

Załączniki do pobrania

Do góry