Aktualności

500+ informacje, dokumenty – 2018r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465) Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2017r. Poz.1257 z późn.zm.).

Więcej „500+ informacje, dokumenty – 2018r.”

Zaproszenie do składania ofert na Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Dodano: Informacje dla wykonawców

 

Zaproszenie do składania ofert na Wyposażenie do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dodano: Informacja z otwarcia ofert

Dodano: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: Sprostowanie

Załączniki do pobrania

Rodzina 500+ – informacja

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
przyjmowane są
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

Nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć

Nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Sędziszowie dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-18 lat) i warsztatów dla rodzin w okresie od września 2018 r. do maja 2020 r.

Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4 w związku z przystąpieniem do projektu partnerskiego pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Gminy Sędziszów/Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór na usługi wsparcia specjalistycznego oraz przeprowadzenie zajęć na potrzeby projektu w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej w Sędziszowie dla dzieci i młodzieży (w wieku 7-18 lat) i warsztatów dla rodzin w okresie od września 2018 r. do maja 2020 r.

Załączniki do pobrania

Informacja – Dobry Start

dobry-startMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:
– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Wyszyńskiego 4 w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Więcej „Informacja – Dobry Start”

Nabór dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza nabór dzieci i młodzieży w wieku 7- 18 lat do Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej w Sędziszowie.

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Dobry Start – informacja

dobry-start

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
„Dobry Start” na okres zasiłkowy (2018/2019)
przyjmowane będą
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
w godz. 7.30-17.00
czwartek
w godz. 7.30-15.30
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
„Dobry start” są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard.Wyszyńskiego 4

INFORMACJA  TELEFONICZNA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

Więcej „Dobry Start – informacja”

Do góry