Likwidacja kasy w MGOPS Sędziszów

Uwaga!!!
Likwidacja kasy w MGOPS
w Sędziszowie

W związku z przewidywaną likwidacją kasy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie od 01 lipca 2017r. prosimy o dostarczenie do tut. ośrodka numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonywana wypłata przyznanych świadczeń.