Informacja 500+

500plus_logoWnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych przyjmowane są

od 1 sierpnia 2017r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30
poniedziałek, środa w godz. 7.30-17.00

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard.Wyszyńskiego 4

500plus_logoINFORMACJA TELEFONICZNA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

Informujemy, że od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą przyjmować wnioski również poza godzinami pracy jednostki. Od 1 sierpnia do 29 września 2017r. Ośrodek będzie dodatkowo czynny w poniedziałki i środy od 15.30 do 17.00.

Informacja 500+

Załączniki do pobrania