Dyżury specjalistów w ramach Zespołu Interwencyjnego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje Uczestników projektu pn. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, że w siedzibie naszego ośrodka w wyznaczonych terminach pełnią dyżury specjaliści w ramach Zespołu Interwencyjnego. Można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Serdecznie zapraszamy.

Załączniki do pobrania