Jesteś tutaj:

Kategoria: Program Rodzina 500+

INFORMACJA

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
od września 2018r. przyjmowane będą
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
41 38 11 184
41 38 12 169

500+ informacje, dokumenty – 2018r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017r. poz.1465) Kodeks Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. ( Dz.U. z 2017r. Poz.1257 z późn.zm.).

Więcej „500+ informacje, dokumenty – 2018r.”

Rodzina 500+ – informacja

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie
uprawnień do świadczeń rodzinnych
przyjmowane są
od 1 sierpnia 2018r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie,
pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

poniedziałek, wtorek, środa, piątek – w godz. 7.30-17.00
czwartek – w godz. 7.30-15.30

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego
i świadczeń rodzinnych są dostępne na stronie internetowej:
www.sedziszow.pl
www.mgopssedziszow.pl

oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4

INFORMACJA TELEFONICZNA

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
0-41 38 11 184
0-41 38 12 169

500+ informacja, dokumenty

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁU DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

Więcej „500+ informacja, dokumenty”

Załączniki do pobrania

Informacja 500+

500plus_logoWnioski o ustalenie uprawnień do świadczenia
wychowawczego oraz wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych przyjmowane są

od 1 sierpnia 2017r.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
w pomieszczeniach Klubu Abstynentów „Promyk”

wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30
poniedziałek, środa w godz. 7.30-17.00

Więcej „Informacja 500+”

Załączniki do pobrania

Dokumenty do pobrania – 500+

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Dokumenty do pobrania – 500+”

Do góry