Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

I N F O R M A C J A

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że zakończył realizację działań w ramach Projektu partnerskiego pn.

Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020

Europejski Fundusz Społeczny

 

Priorytet IX – Włączanie społeczne i walka z ubóstwem

Działanie  9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

 

W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2020 r.

wsparciem zostało objętych 112 osób w tym; 67 osób dorosłych i 45 dzieci w wieku szkolnym

 

Głównym celem projektu było poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych wspierających rodziny.

  Więcej „Informacja podsumowująca realizację Projektu partnerskiego pn. Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych”

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 7 -18 lat z terenu Gminy Sędziszów  od 01 czerwca 2020 r.  na zajęcia świetlicowe, podczas których kontynuowane będą zajęcia specjalistyczne, edukacyjno-wyrównawcze i rozwijające zainteresowania, które były realizowane w ramach Projektu Powiat Jędrzejowski Realizatorem Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych do 31.05.2020 r.

Załączniki do pobrania

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że od 1 czerwca 2020 roku wznawia dyżury w Punkcie Konsultacyjnym. Porady odbywają się w 3 pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od 15:30 do 18:30. Dyżury pełnią osobiście: pracownik socjalny, psycholog, funkcjonariusz Policji, jak również pod numerami telefonu: 41 38-12-606 lub 797-255-946.

Informacja o pracy ośrodka

Uprzejmie informujemy, że 10 kwietnia 2020 roku (piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie będzie nieczynny.

Jednocześnie ogłaszamy, iż pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w godzinach 7.30 – 19.00 pełnią  dyżur pod numerami telefonów:

  • stacjonarny: 41 38 12 169
  • komórkowy: 797 255 946

Zespół Interwencyjny Sędziszów

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści w ramach realizowanego projektu „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” będą udzielać porad telefonicznie w wyznaczonych terminach.

 

ZESPÓŁ INTERWENCYJNY

Harmonogram pracy

Kwiecień 2020

Psycholog

dyżur telefoniczny

731 807 013

Urszula Grabowska data –godziny od-do
 01-04-2020

od 9.00 do 15.00

02-04-2020

od 9.00 do 15.00

Prawnik

dyżur telefoniczny

507 855 202

Wiktor Kulasek 08-04-2020

od 12.00 do 15.00

15-04-2020

od 12.00 do 15.00

22-04-2020

od 12.00 do 15.00

Doradca zawodowy

dyżur telefoniczny

501 617 970

Joanna Walczak 08-04-2020

od 08.00 do 11.00

15-04-2020

od 08.00 do 11.00

                                

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego w Polsce wirusem COVID-19 specjaliści będą udzielać porad telefonicznie

Załączniki do pobrania

„SĘDZISZÓW SZYJE MASECZKI”

Nasza akcja nabiera tempa. Pierwsze 500szt. maseczek uszytych przez Ludzi o Wielkich Sercach zostały już przekazane opiekunkom osób starszych, pracownikom MGOPS, Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Ochrony Kolei, Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu Caritas, Spółdzielni Socjalnej „Przysmak” oraz mieszkańcom Naszej Gminy.

Serdecznie dziękujemy osobom, instytucjom, które włączyły się w akcje

Jednocześnie zachęcamy do ciągłego zgłaszania się.
W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sędziszowie wciąż dostępne są materiały niezbędne do uszycia maseczek. Można je odebrać osobiście lub zostaną dostarczone pod wskazany adres.

Jeśli ktoś jest w stanie przekazać materiały: bawełna, włóknina, gumki, nici będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Prosimy o kontakt z MGOPS w Sędziszowie tel.: 41 38 12 169
797 255 946

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI – „SĘDZISZÓW SZYJE MASECZKI”

Z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie ruszyła akcja szycia maseczek ochronnych, dla służb, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Poszukujemy osób , które chciałyby nieodpłatnie pomóc.
Jeśli masz maszynę i chęci dołącz do nas. Możesz to zrobić w domu, a gotowe maseczki obierzemy i przekażemy potrzebującym.

Urząd Miejski w Sędziszowie zakupił materiały, które pracownicy ośrodka tną, przygotowują do szycia. Materiały te można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej lub zostaną dostarczone w wyznaczone miejsce.

Jednocześnie jeśli ktoś jest w stanie przekazać materiały: Bawełna, Włóknina, gumki będziemy bardzo wdzięczni za pomoc.

Prosimy o kontakt z MGOPS w Sędziszowie tel.: 41 38 12 169 lub 797 255 946

Ważny Komunikat

W związku z rozprzestrzenianiem się coronawirusa COVID-19   pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie od dnia 19.03.2020 r. w godzinach 7.30 – 19.00 pełnią  dyżury pod numerami telefonów:

  • stacjonarny: 41 38 12 169
  • komórkowy: 797 255 946

 

Pracownicy ośrodka udzielają niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Do góry