Biała Wstążka 2020

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie po raz siódmy włączył się w ogólnoświatową kampanię ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć”
i obchody ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki”.

W ramach VII Powiatowej Kampanii „Białej Wstążki ” zaplanowaliśmy:

⦁ dyżury telefoniczne pracowników socjalnych i psychologa w dniach 8-10.12.2020 w godz. od 8:00 do 10:00

⦁ objęcie profilaktyką najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tj. przedszkolaków i uczniów klas „0” w formie paczek profilaktycznych

BIAŁA WSTĄŻKA 2020
STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET