Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

PIT informacja ogólna

Jędrzejów, dnia 28.01.2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie prosi o zgłaszanie się osób bezrobotnych do siedziby tutejszego Urzędu I piętro – pokój nr 9 w godzinach od 7.15 do 15.15 w celu odbioru informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2018r. oraz rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2018r.

Z poważaniem
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Maciej Tomczyk

Załączniki do pobrania

PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

Gmina Sędziszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie informuje, że w latach 2019/2021 roku będzie realizował w partnerstwie PROJEKT „NOWE UMIEJĘTNOŚCI – LEPSZE JUTRO”

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ,
NIEAKTYWNĄ ZAWODOWO,
KORZYSTAJĄCĄ Z POMOCY MGOPS,
POSIADASZ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
CHCESZ PODREPEROWAĆ SWÓJ BUDŻET DOMOWY

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS JUŻ DZIŚ !!!!

Szczegóły w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Harmonogram planowanych warsztatów dla dorosłych członków rodzin w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie

Harmonogram planowanych warsztatów dla dorosłych członków rodzin w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Sędziszowie w I kwartale 2019 r. w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs Biała Wstążka 2018Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w bieżącym roku po raz kolejny włączył się w kampanię „Białej Wstążki”. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy wzięły udział w konkursie STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. Prace można było wykonać dowolną techniką.
Wpłynęło wiele ciekawych prac plastycznych oraz pięć literackich.
Komisja w pięcioosobowym składzie wybrała najciekawsze prace w V kategoriach.

Więcej „Stop Przemocy Wobec Kobiet – rozstrzygnięcie konkursu”

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sędziszowie
ul. Kard. Wyszyńskiego 4
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
3. Wykształcenie wyższe.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
– ustawy o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły do pobrania w załączeniu poniżej.

Załączniki do pobrania

Do góry