Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Zmiana numerów kont bankowych

UWAGA
od 1 grudnia 2016 roku
nastąpiła zmiana kont bankowych na:
Bank Spółdzielczy w Sędziszowie
Konto wydatków budżetowych – 03 8513 0001 0000 0824 2000 0020
Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna – 45 8513 0001 0000 0824 2000 0040

Informacja – dodatki mieszkaniowe

Informujemy
że od dnia 1 stycznia 2017 roku
dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
będą realizowane przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sędziszowie.

Miejsce załatwiania formalności:
MGOPS w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4
pok. nr 8.

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016 – Stop przemocy wobec kobiet

logo biała wstążkaW dniu 8 grudnia 2016 r. w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” mieszkańcy gminy Sędziszów będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów, którzy będą prowadzić dyżury informacyjno-wspierające z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) godz. 13.00 -14.00 dyżur policjanta
2) godz. 14.00 – 15.30 dyżur pracowników socjalnych
3) godz. 16.00-18.00 dyżur psychologa
Dyżur będzie prowadzony w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Konkurs – „Biała Wstążka 2016”

bialawstazkaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza konkurs pod tytułem:

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Konkurs poświęcony jest tematyce dotyczącej problemu przemocy wobec kobiet.
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Sędziszów.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką. Prace należy składać u pedagogów szkolnych. Termin składania prac upływa z dniem 09 grudnia 2016r. godz.15.00.

 

 

Więcej „Konkurs – „Biała Wstążka 2016””

Załączniki do pobrania

Stop przemocy – kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016

stopprzemocyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie włącza się w kampanię stop przemocy trwającą od 25.11-10.12.2016 r., której celem jest rozpowszechnianie idei „Białej Wstążki” Stop przemocy wobec Kobiet.
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich form stosowania przemocy, w szczególności wobec kobiet.
W tym okresie zachęcamy wszystkich mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Więcej „Stop przemocy – kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016”

Załączniki do pobrania

Dokumenty do pobrania – 500+

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Dokumenty do pobrania – 500+”

Procedura udzielania pomocy

  1. Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta i gminy Sędziszów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Więcej „Procedura udzielania pomocy”

Formy pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń: Więcej „Formy pomocy społecznej”

Do góry