Jesteś tutaj:

Autor: Administrator

Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016 – Stop przemocy wobec kobiet

logo biała wstążkaW dniu 8 grudnia 2016 r. w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka” mieszkańcy gminy Sędziszów będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów, którzy będą prowadzić dyżury informacyjno-wspierające z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
1) godz. 13.00 -14.00 dyżur policjanta
2) godz. 14.00 – 15.30 dyżur pracowników socjalnych
3) godz. 16.00-18.00 dyżur psychologa
Dyżur będzie prowadzony w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Konkurs – „Biała Wstążka 2016”

bialawstazkaMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ogłasza konkurs pod tytułem:

STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Konkurs poświęcony jest tematyce dotyczącej problemu przemocy wobec kobiet.
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy Sędziszów.
Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną techniką. Prace należy składać u pedagogów szkolnych. Termin składania prac upływa z dniem 09 grudnia 2016r. godz.15.00.

 

 

Więcej „Konkurs – „Biała Wstążka 2016””

Załączniki do pobrania

Stop przemocy – kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016

stopprzemocyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie włącza się w kampanię stop przemocy trwającą od 25.11-10.12.2016 r., której celem jest rozpowszechnianie idei „Białej Wstążki” Stop przemocy wobec Kobiet.
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestii przemocy i powstrzymania się od wszelkich form stosowania przemocy, w szczególności wobec kobiet.
W tym okresie zachęcamy wszystkich mężczyzn, aby zechcieli przyjąć i nosić białą wstążkę manifestując w ten sposób sprzeciw wobec przemocy. Jej noszenie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy.

Więcej „Stop przemocy – kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” 2016”

Załączniki do pobrania

Dokumenty do pobrania – 500+

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Dokumenty do pobrania – 500+”

Procedura udzielania pomocy

  1. Złożenie wniosku

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta i gminy Sędziszów znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Więcej „Procedura udzielania pomocy”

Formy pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń: Więcej „Formy pomocy społecznej”

Zasady przyznawania

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, nadany w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej. Więcej „Zasady przyznawania”

Szukasz pomocy?

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Dyżury: trzy pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach od 1530 do 1830
1 poniedziałek miesiąca- psycholog
2 poniedziałek miesiąca -policjant i pracownik socjalny
3 poniedziałek miesiąca -pracownicy socjalni
Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie ul. Kard. Wyszyńskiego 4.

Klub Abstynentów „PROMYK”

czynny: w każdy czwartek w godzinach od 1630 do 1930
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Gabinet Psychologiczno- Socjologiczny

czynny: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 730 do 1130
czwartek w godzinach od 1600 do 2000
Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów, tel. (041) 38-12-606

Telefoniczna Poradnia Prawna i Psychologiczna dla Pokrzywdzonych Przestępstwem

czynna: dni powszednie w godzinach od 1200 do1800
soboty i niedziele w godzinach od 1000-1600
kontakt: tel. 22 668-70-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
czynne: dni powszednie w godzinach od 730 do 1530
Adres : Jędrzejów ul. Okrzei 49B ( parter)
kontakt: tel. 41 386-36-00

Komisariat Policji w Sędziszowie
Adres: ul. Dworcowa 17, 28-340 Sędziszów
kontakt: tel. 41 38 11 007

Telefony Interwencyjne:
1) Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, tel. 801-120- 002
2) Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia,
tel. 22 668 70 00
3) Poradnia e-mailowa – adres mailowy: niebieskalinia@niebieskalinia.info
4) Telefon Zaufania przy Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 41 368 18 74
5) Dziecięcy telefon zaufania Rzecznik Praw Dziecka, tel. 0 800 12 12 12
6) Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, tel. 116 111
7) Telefoniczna poradnia prawna, tel. 22 666 28 50

Do góry